Břevnovský klášter

Benediktínské arciopatství pro Vaši svatbu.

Proč toto místo?
V kostele svaté Markéty lze uzavřít pouze církevní sňatek.

Civilní svatební obřad
Pro snoubence, kteří nejsou pokřtění, lze v areálu kláštera uspořádat civilní svatební obřad.

V zahradě
Klášterní zahrada je veřejnosti přístupný park, nemůžeme tedy zaručit úplné soukromí. Proto jsme pro Vás vybrali louku za pavilonem Vojtěška, která poskytuje více soukromí, potřebného pro uspořádání svatebního obřadu. V jiných částech zahrady obřad není možný.

V Tereziánském sále
Tereziánský sál je největší a nejkrásnější ze sálů kláštera.
K dispozici je klavír – klavíristu je potřeba si domluvit.

Ceník (včetně DPH)
Obřad v zahradě  8.470,- Kč 
Tereziánský sál 15.730,- Kč

Pronájem je na 90 minut. 

Svatební hostina
V břevnovském klášterním areálu lze uspořádat hostinu buď v Klášterním šenku, nebo v reprezentačních prostorech kláštera.

 

Kontakt
email: 
tomas.fekiac@brevnov.cz  
telefon: +420 702 284 237


Pro více informací klikněte na tyto odkazy:

Webová stránka

MístoNaSvatbu.cz

Břevnovský klášter - Zahrada
Svatební obřad v zahradě. Doba pronájmu: 90 minut.
8470 Kč s DPH
Břevnovský klášter - Tereziánský sál
Svatební obřad v Tereziánském sále. Doba pronájmu: 90 minut
15730 Kč s DPH