Kopie oddacího listu

Kopii oddacího listu vystaví matrika, kde proběhl Váš sňatek. Můžeme kopii vyzvednout za Vás – k tomu potřebujeme plnou moc, kterou Vám emailem zašleme, jeden z páru ji podepíše u notáře a pošle nám poštou. Na oddací list dáme superlegalizaci/apostilu, pokud je oddací list určen do zahraničí (pro cizince) a úřední překlad do cizího jazyka.

Cena obsahuje: vyzvednutí OL na matrice, získání superlegalizace na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze, překladatel – odevzdání a vyzvednutí, plus reálné náklady na superlegalizaci, poplatek za OL a překlad.

Oddací list Vám posíláme 2-3 týdny od doby, kdy jsme poštou dostali Vaši plnou moc.

4500 Kč   - cena za oddací list překládaný do cizího jazyka, se superlegalizací/apostilou
1500 Kč –  cena za oddací list pro české občany (bez razítek a překladu)