Ukrajina

Pro svatbu v Praze potřebujete právní dokumenty (originály nebo notářsky oveřené kopie), které musí být v Praze 45 dní před svatbou. (Stačí poslat přes email. Symbolický obřad je většinou možný.
5000 Kč s DPH

Občan, který žije na Ukrajině potřebuje tyto dokumenty:

1) Rodný list s apostilou

2) Potvrzení o právní způsobilosti k uzavření sňatku, vystavený vaší matrikou, s apostilou
 
3) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený. S apostilou.

Cena: 2000 - 8000Kč

Cena je orientační, závisí na aktuálních cenách a podmínkách odpovědných velvyslanectví a úřadů, a také na skutečnosti, že klient bydlí na Ukrajině nebo v jiné zemi. Více informací bude poskytnuto našim klientům.