Electroshock

Electro strunná hudba pro vaši svatební party.
Volat pro zjištění ceny

Proč my?
Jsme pěti členná kapela, hrající vlastní aranže pop­ulární hudby, na přání jsme však schopni zahrát také hudbu kla­sickou. Vys­tupu­jeme na soukromých akcích (svatby, oslavy, žádosti o ruku), společen­ských akcích (plesy, kon­certy, měst­ské akce, výs­tavy), nebo firem­ních akcích (večírky, meet­ingy, kon­fer­ence). Stan­dartně působíme  ve složení 5 osob (cajon (bicí souprava), vio­lon­cello, viola a dvoje housle). Složení je ale v pří­padě potřeb a poža­davků orga­nizá­tora možné upravit. V pří­padě malých pros­tor není nutné kapelu zvučit. Středně velké pros­tory může kapela ozvučit vlastní aparaturou a pro ozvučení velkých pros­tor je nutné ozvučení, které může Electroshock zprostřed­ko­vat pomocí externího zvukaře, nebo si jej musí pořa­da­tel zajis­tit sám.

Náš repertoár je velice rozsáhlý. Tvoří ho převážně rock­ové a popové skladby od skupin jako jsou: AC/DC, Deep Pur­ple, Europe, Michael Jack­son, Bon Jovi, Joan Jett, Linkin Park, Apoc­a­lyp­tica, Metal­lica a Green Day. V našem reper­toáru najdete ale také lidovou a kla­sickou hudbu (W.A.Mozzart, J.S.Bach, B.Smetana, A.Dvořák, P.I.Tchaikovsky). 

 

 

Kontakt
email: 
jakubpodivinsky@gmail.com  
telefon: +420 739 045 666


Pro více informací klikněte na tyto odkazy:

Webová stránka

Facebook

Youtube