Klavíristé

Klavír je strunný úderný hudební nástroj. Hraje se pomocí klávesy, což je řada tlačítek (malých páček), které hudebník stlačí dolů nebo klepá prsty a palcemi obou rukou a tak způsobí, že kladiva zasáhnou struny, které jsou uvnitř klavíru.

Klavír je využíván jako sólový i doprovodný nástroj, či jako součást orchestru. 

Klavír je vyroben s kvalitního dřeva.

Níže najdete pár skvělých pianistů.