Korfu

Na řeckém je ostrově Korfu u je možné uskutečnit právně platný obřad, symbolický obřad, výročí svatby, zásnuby nebo svatební cestu.

Na Korfu nejsou možné svatební obřady na pláži. Svatební obřady jsou možné pouze v budově Ionského parlamentu.