Kos

Na řeckém je ostrově Kos u je možné uskutečnit právně platný obřad, symbolický obřad, výročí svatby, zásnuby nebo svatební cestu.

Na Kosu nejsou možné svatební obřady na pláži. Svatební obřady jsou možné pouze na městské radnici, ve vesničce Antimachia nebo na ostrůvku Castri - Kefalos.