Kytaristé

Kytara je drnkací strunný nástroj. Kytara má většinou 6 strun. Může se také objevit i se 4 nebo s 18. 

Struny jsou rozechvívány drnkáním prsty nebo plektrem (trsátkem).