Svatby ve Francii

Dle francouzských zákonů není možný civilní svatební obřad, pokud na francouzském území se nezdržujete 60 dnů. Proto jsou možné pouze symbolické svatební obřady.