Velká Británie

Pro svatbu v Praze potřebujete právní dokumenty (originály nebo notářsky oveřené kopie), které musí být v Praze 45 dní před svatbou. (Stačí poslat přes email. Symbolický obřad je většinou možný. Poslední aktualizace: 25.1. 2017
3475 Kč s DPH

Občan, který žije ve Velké Británii potřebuje tyto dokumenty:

1) Rodný list s apostilou https://www.gov.uk/get-document-legalised
2) Potvrzení o právní způsobilosti k uzavření sňatku, vystavený vaší matrikou, s apostilou
    (občané Velké Británie, kteří žijí mimo Británii, budou podepisovat dokument v Praze - místo Potvrzení o právní způsobilosti k uzavření sňatku)
3) Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený. S apostilou.

Náklady z dokladů získaných ve vaší zemi (rodný list, potvrzení o osobním stavu, apostily) si hradíte sami.

Překlad souboru dokumentů pro jednu osobu (občan z EU) - 2 500Kč

Překlad oddacího listu včetně kolek a apostila - 800Kč

Překlad rozvodových papírů na základě počtu stránek
Pro rozvedené: + 2 000Kč za osobu

Poslání vašeho oddacího listu poštou - 175 Kč za osobu
(Náklady za poštu - 350Kč za pár)

Rychlé doručení oddacích listů prostřednictvím DHL - Zeptejte se nás

Nezahrnuje příklad:
4 300Kč za pronájem městské radnice
2 000Kč Tlumočník schválený úřady
600Kč varhanní hudba

Poplatek PragueWeddings - Balíček obřadu vč. Překladů a schůzky 19950 Kč (cca 750Euro)

Vše výše udvedené naleznte v našem balíčku Staroměstská radnice

https://shop.pragueweddings.com/en/ceremony-package-old-town-hall-with-legalities

POSTUP

Nejprve nám zašlete e-mailem své dokumenty, poté poštou nebo DHL. Zajišťujeme úřední překlady do českého jazyka, vyplníme všechny papíry na matričním úřadě v Praze, žádosti a domluvení schůzky na matričním úřadě po vašem příjezdu.

Po svatbě:

Náš matriční úřad vám vydá oddací list, my zajistíme potřebná razítka, apostily a oficiální překlad tak, aby certifikát byl platný ve vaší zemi. To trvá až 40 dní po vašem svatebním dni, poté bude zasláno poštou nebo si jej můžete vyzvednout osobně.

Poté, co od nás obdržíte osvědčení o sňatku, zaregistrujte prosím změnu osobního stavu (a případnou změnu jména) na vašem matričním úřadě ve vaší zemi.

KDY A JAK DLOUHO MUSÍME ZŮSTAT V PRAZE?

Obřad s právními dokumenty v České republice pro cizince musí být plánován minimálně 3-4 měsíce před vaším svatebním dnem. Matriční úřad v České republice požaduje vaše doklady nejméně 4 týdny předem, plus jeden týden pro překlady do češtiny a čas potřebný k získání dokumentů ve vaší zemi.

Pokud chcete mít svatbu se zákonností, musíte splnit požadavky rejstříku:
- K civilnímu obřadu na Staroměstské radnici v Praze. Můžete přijít pouze 2-3 dny před obřadem

- Pro svatby na většině jiných míst, musíte přijet 1-6 měsíců před vaším svatebním dnem, předložit své pasy a vaše dokumenty osobně. Tato návštěva musí být provedena v pondělí nebo ve středu (v úřední dny na matričním úřadě).

- V případě, že nechcete nebo nemůžete dorazit do Prahy 1-6 měsíců před svatbou, máte dvě možnosti:
1) Symbolický obřad v Praze, který dělá vaši legální svatbu / podpisy / ve své domovské zemi

2) Můžete se legálně brát a podepsat papíry v Praze, v pondělí nebo ve středu před svatebním dnem (jen pár dní před svatebním dnem) v kanceláři, během krátké (10 min.) schůzky k podpisu. Ten den bude den vaší svatby. Vaše skutečná svatba (s hosty, možná o pár dní později) bude symbolická (žádné legální podpisy), ale jinak nebude žádný jiný rozdíl.

Chcete-li ušetřit čas, energii a poměrně značnou částku peněz? Můžete se rozhodnout podepsat vaše právní dokumenty ve své domovské zemi a mít symbolický obřad v České republice.