Violončelista

Violoncello, zkráceně také cello je strunný smyčcový nástroj se strunami. 

Violoncello se nejvíce používá v evropské klasické hudbě, je nedílnou součástí komorních, smyčcových i symfonických orchestrů a také mnoha komorních souborů a bývá standardním sólovým nástrojem koncertních skladeb mnoha autorů.