Zámek Březnice

Romantické místo pro vaši svatbu.
7000 Kč s DPH

Proč tento zámek?
Březnický zámek je místem památným, byl svědkem významných událostí českých dějin, stal se místem umožňujícím poznání naší historie, místem odrážejícím kulturní, duchovní a společenskou atmosféru českých zemí od konce 12. století do současnosti.

Správa zámku Březnice umožňuje uzavření občanského i církevního svatebního obřadu.

Občanský svatební obřad probíhá v hudebním sálu ve druhém patře jižního křídla zámku nebo v parkánové zahradě mezi kašnou a pokladnou. Cena za pronájem sálu nebo exteriéru na svatební obřad je 7.000 Kč. Svatební obřady na st. zámku v Březnici probíhají cca od dubna do konce října, tj. po dobu návštěvní sezóny.
Pokud si chcete rezervovat termín stačí se obrátit na matriku MěU Březnice (tel.: 318 403 167 )

Církevní svatební obřad probíhá v zámecké kapli Neposkvrněného početí Panny Marie.
Cena za pronájem zámecké kaple je 7.000 Kč. Pro tento typ obřadu platí postup jako v případě občanského svatebního obřadu. Místo matriky MěÚ je třeba domluva zpravidla s Farním úřadem římskokatolické církve v Březnici nebo s jiným farním úřadem.

Další informace

- Přípitek a skleničky zajišťují snoubenci na vlastní  náklady.

- Za poplatek 550 Kč + 21% DPH (tj. celkem 666 Kč) zajišťujeme hudební doprovod při svatebním obřadu (živá hudba – klavírní doprovod) – ze seznamu skladeb doporučujeme vybrat 5-6 skladeb

 

Kontakt
email: 
bartak.robert@npu.cz 
telefon: +420 602 478 498


Pro více informací klikněte na tyto odkazy:

Webová stránka